Aranżer jest architektoniczną pracownią projektową. Na Państwa zlecenie Wykonujemy projekty: wykonamy projekty architektoniczne, urbanistyczne, budowlane i architektoniczno-budowlane, wykonawcze, dbając o wszystkie uzgodnienia formalne i prawne. Mamy urbanistyczne, konstrukcyjne, instalacji doświadczenie w prowadzeniu nadzorów budowlanych - autorskich i sanitarnych (wod.-kan., c.o., inwestorskich. wentylacja), elektryczne, drogowe
Oferujemy profesjonalną jakość opracowań. Kończymy prace w terminie i w aranżacji wnętrz ramach wspólnie ustalonego budżetu.

Dla obiektów: Prace przygotowawcze wykonywane przez naszą firmę polegają na: - wyszukaniu dla inwestora odpowiedniego terenu pod jego inwestycję usługowo-handlowych, budynków
- sprawdzeniu stanu prawnego danej nieruchomości oraz jej przydatności przemysłowych, hoteli, pensjonatów, do konkretnej inwestycji kin, budynków magazynowych
- wykonaniu koncepcji architektonicznej bądź urbanistycznej
- przygotowaniu wniosku w celu uzyskania warunków zabudowy
- przygotowaniu wniosku w celu uzyskania warunków przyłączy dla danej inwestycji (woda, gaz, prąd, itd.)
- wykonaniu badania gruntu
- wykonaniu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
- wykonaniu podkładów geodezyjnych terenu inwestycji
- wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej
- wykonaniu ekspertyzy budowlanej

Wykonujemy projekty: architektoniczno-budowlane, urbanistyczne, konstrukcyjne, instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., wentylacja), elektryczne, drogowe aranżacji wnętrz

Dla obiektów: budynków wielorodzinnych, budynków usługowo-handlowych, budynków przemysłowych, hoteli, pensjonatów, kin, budynków magazynowych